Семинар „ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ върху произведения на архитектурата“

Приключило

27 май 2019

София

Семинар „ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ върху произведения на архитектурата“

Дата:

27 май 2019, понеделник

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ Ви канят да вземете участие в семинар на тема:

„ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ върху произведения на архитектурата“
30.05.2019 г.
Хотел Хемус, София
Начало:09,30ч. – 13,30ч.

Лектор: Йордан Политов
Адвокат, Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

9,00 – 9,30.ч. Регистрация

ТЕМИ:

Обща информация за интелектуалната собственост – авторско право, патенти за изобретения, търговски марки, промишлени дизайни:
• действаща нормативна уредба – национални нормативни актове (закони и наредби), международни споразумения и регламенти на ЕС;
• основни принципи на правната закрила за обектите на интелектуална собственост;
• онлайн бази данни на компетентните институции и международните организации за достъп до информация за бизнеса, и административните услуги предоставяни на заявителите/ притежателите и обществеността.

Авторското право върху произведения на архитектурата:
• права на архитектите, в качеството им на автори-проектанти, върху създадените от тях архитектурни произведения – проекти и други материали при проектирането на сгради, както и правата им върху самите сгради като самостоятелни произведения на архитектурата;
• лицензионни договори и договори за отстъпване на право на използване на произведения защитени с авторско право;
• информация за строителните фирми и за инвеститорите-собственици на сгради, които изпълняват сами или възлагат действия по проектиране и изпълнение на строителни работи свързани с преустройство, надстрояване или пристрояване на сгради, включително саниране на сгради.

Прилагане на правата върху интелектуална собственост – съдебни и административни процедури, мерки на границата:
• правни средства и процедури за осигуряване на юридическа защита на вече придобити права върху интелектуална собственост – административни, съдебни и други (пред съдебен изпълнител);
• актуална практика на съдилищата, прокуратурата и административните органи (Патентно ведомство, Агенция „Митници“, Комисия за защита на конкуренцията).
Договори за използване на интелектуална собственост.
Дискусия и презентиране на добри практики

Представяне на лектора:

Адвокат Йордан Политов има дългогодишен опит в административни и съдебни производства с предмет интелектуална собственост в сферите търговски марки, промишлени дизайни, авторско право и патенти за изобретения, както и представителството пред българските съдилища, Патентното ведомство, Службата за хармонизиране на вътрешния пазар и Международното бюро на СОИС, Европейското патентно ведомство във връзка с процедури за издаване на европейски патенти.
Адвокат Политов разполага с практически опит при изготвянето на предварителни проучвания за избягване на нарушения на права върху марки и промишлени дизайни, договори и лицензионни споразумения.
Адвокат Политов е бил правен консултант във връзка с нарушението на авторските права върху сградата и оригиналните архитектурни проекти на „Национален армейски комплекс“ (Военното НДК). Участвал е в преговорите с Министерство на правосъдието на РБ и изготвянето на проект на договор за отстъпване на авторски права за „Национален армейски комплекс“.
Адвокат Политов, като водещ специалист по авторско право в областта на архитектурата, притежаващ препоръки от редица български архитекти, които е консултирал през годините, е бил препоръчан да предостави през 2017 г. консултация на Националния дворец на културата (НДК) – София, най-големият конгресен център в Югоизточна Европа, във връзка с реконструкциите в сградата за нуждите на Европейското председателство на България през 2018 г.Повече информация за лектора, проектите, в които участва и публикациите му, може да получите на този линк: https://www.penkov-markov.eu/ekip/73/yordan-georgiev-politov

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

ЗА КОНТАКТ:
Денислава Рускова: magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net

В цената са включени: лекции 9,30ч. – 13,30ч., кафе пауза, папка
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 15.05.2019г.

ЦЕНИ
За един участник –( 150 лв. без ДДС) 180 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (140лв. без ДДС )168 лв. с вкл. ДДС за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56