Innovation Bootcamp

Дата:

8 - 9 окт. 2016, събота - неделя

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

The Business Institute, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Участницитe в Innovation Bootcamp имат задача да генерират идеи за иновации в областта на edutainment (образование чрез забавление). Те ще получат насоки от фасилитатори в Магистратура „Иновации, предприемачество и финанси“ чрез техники за генериране на идеи и подходи за пазарната им верификация. Всеки от тях ще решава своя казус самостоятелно, а подкрепа ще получат от ментори – alumni на магистърската програма.

В специалното събитието ще се включат и партньорите от ING Bank и SoftServe. Техни представители ще споделят реални практики от компаниите и ще стимулират участниците към креативност.

Най-добрите 5 участника в решаването на казуса по време на Innovation Bootcamp ще получат 40% стипендия за участие в програмата от ноември 2016г. и менторски срещи с alumni на програмата.