Курс „Италиански език“

Дата:

16 февр. - 30 мар. 2021, вторник - вторник

Час:

18:30 - 21:20

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

http://obc-hermes.com

За контакти:

Даниела Велкова, 02 983 21 13 , 0886984620, E-Mail

За събитието

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател.

Група до 10 обучаеми.

Хорариум: 50 уч.часа.

Система на преподаване: Prodjetto italiano

Материалът отговаря на праговото равнище за изучаване на италиански език на Съвета на Европа.

Курсът е предназначен за българи, изучаващи италиански и е съобразен с типологичните особености на родния и на италианския език, като материалът е поднесен последователно и степенуван по трудност. Предварително експериментирана системата е доказала своите качества, а именно, придобиване на умения за общуване в устна и писмена форма.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.