Курс „Италиански език“

Дата:

28 сеп. - 21 Дек. 2021, вторник - вторник

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

http://obc-hermes.com

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620 , 0885755867, E-Mail

За събитието

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая.

Група до 10 обучаеми.

Хорариум: 300 уч. часа – три нива по 100 уч. часа.

Система на преподаване: Prodjetto italiano

Материалът отговаря на праговото равнище за изучаване на италиански език на Съвета на Европа.

Курсът е предназначен за българи, изучаващи италиански и е съобразен с типологичните особености на родния и на италианския език, като материалът е поднесен последователно и степенуван по трудност. Предварително експериментирана системата е доказала своите качества, а именно, придобиване на умения за общуване в устна и писмена форма.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.