Курс „Италиански език“

Дата:

26 сеп. - 19 Дек. 2023, вторник - вторник

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620 , 0885755867, E-Mail

За събитието

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая – вторник и четвъртък.

Група до 8 обучаеми.

Хорариум: 300 уч. часа – три нива по 100 уч. часа.

Предлагани нива: А1 , А2, В1

Система на преподаване: Corso di lingua italiana per bulgari

Учебникът Corso di lingua italiana per bulgari е учебна система, отчитаща спецификата на усвояването на италианския език от българи, която цели да развие тяхната комуникативна компетентност, според общата езикова рамка на Съвета на Европа.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.