Информационна среща

Дата:

17 октомври 2019, четвъртък

Час:

11:00 - 12:30

Достъп:

Свободен

Място:

Бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника, ет.4, София, Бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 983 2113 , 0886984620, E-Mail

За събитието

Във връзка с изпълнението на Дейност 1 от проект по договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.032 – 0017 – C01 – „Подкрепа за социално включване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 , Ви информираме че на 17 октомври 2019 година от 11.00 часа, ще се проведе информационна среща.
Целта е запознаване с целите на проекта и възможностите за включване в дейностите.

Остават само 3 свободни места за хора притежаващи телк или лекарска експертиза. Възползвайте се от възможността да подобрите компетенциите си и да сте конкурентни на пазара на труда. Очакваме Ви!