Информационна среща

Дата:

4 юли 2019, четвъртък

Час:

14:00 - 15:30

Достъп:

Свободен

Място:

Индустриална сграда Електроника, ет. 4, София, Бул. "Шипченски проход" 63

За контакти:

Даниела Велкова, 02 983 2113 , 0886984620, E-Mail

За събитието

Във връзка с изпълнението на Дейност 1 от проект по договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.032 – 0017 – C01 – „Подкрепа за социално включване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Ви информираме че на 04 юли 2019 година от 14.00 часа, ще се проведе информационна среща.

Целта е запознаване с целите на проекта и възможностите за включване в дейностите.

Целева група: безработни и неактивни лица, включително с увреждания в риск от бедност и социално изключване, които:

• не са ангажирани с трудова дейност,
• не успяват да се реализират на пазара на труда,
• липса на професионални умения и мотивация за реализация,
• регистрирани или не регистрирани в ДБТ, с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност или да се реализират на пазара на труда.