Фирмено счетоводство

Дата:

5 апр. - 20 май 2021, понеделник - четвъртък

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител“  модул „Фирмено счетоводство“.

Хорариум: 60 уч.часа.

Форма на занятия: онлайн чрез виртуална класна стая.

В рамките на модула се разглеждат същинските за професията дисциплини:

• Едностранно счетоводно записване;

• Двустранно счетоводно отчитане;

• Националния сметкоплан;

• Приключителни операции;

• Упражнения – разработване на практически казуси и счетоводни задачи.

Курса е с практическа насоченост и в края обучаващите се самостоятелно разработват баланс, отчет за приходи и разходи.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.