Стрес. Управление и справяне със стреса.

Дата:

25 септември 2023, понеделник

Час:

10:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Занятия: 10.00 до 16.30 часа.

Почивки: 12.00 до 13.00 ч. и 15.00 до 15.30 часа.

Място на провеждане: онлайн, чрез виртуална класна стая.

Хорариум: 7 уч. часа

В семинара се разглеждат следните теми:

Стресът е поведенчески, соматичен или психичен отговор на стресорите.

В ежедневието битува представата, че стресът е просто нервно напрежение, което може да има негативни последици за нас.

Всъщност, стресът може да има положителни следствия.

Стресът не е нещо, което задължително трябва да се избягва.

И не на последно място – Стресът е неизбежен компонент на промяната.

За да можем да управляваме стресът в ежедневието си трябва да познаваме факторите, които са стресорите – факторите във външната и вътрешната среда, които пораждат стрес.

Преживяването на стрес е обвързано и с индивидуалните нагласи, личностни характеристики.

Обучението ще ви даде възможност да разпознавате признаците на стрес, да управлявате собствените си реакции на сресорите и да си формирате набор от техники за справяне със стреса.

Успешно преминалите обучението ще получат сертификат.