Информационен ден по проект „InSMEApp“

Приключило

9 май 2018

София

Информационен ден по проект „InSMEApp“

Дата:

9 май 2018, сряда

Час:

09:45 - 12:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Българска търговско-промишлена палата (БТПП), зала Б, София, ул. Искър 9

За контакти:

02/8117416, E-Mail

За събитието

На 9 май 2018 г., от 10:00 ч., в зала Б на БТПП, ул. Искър № 9, София, ще се проведе информационен ден по проект InSMEApp (Increasing SME Apprenticeship Engagement), финансиран по програма Еразъм+. Проектът е насочен към проучване на добри практики от Германия и Канада в областта на професионалното образование, обучение и чиракуване, на базата на които се прилагат пилотни програми в България, Великобритания и Полша.

В рамките на информационния ден ще бъдат представени дейностите и резултатите по проекта, ще бъде дискутирана системата на професионално образование и обучение в България, ще бъдат разгледани добри практики от страната при работа със стажанти.

Крайният срок за регистрация е 08.05.2018 г. (вторник).

 

За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, тел.: 02/8117416.