Онлайн обучение „Имуществена отговорност на служителите и работниците“

Приключило

29 април 2020

Online

Онлайн обучение „Имуществена отговорност на служителите и работниците“

Дата:

29 април 2020, сряда

Час:

10:00 - 14:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, 0882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Специализирано онлайн обучение от серия ПРАВО.

– Обхват на имуществената отговорност.
– Имуществена отговорност на служителите и работниците.
– Имуществена отговорност на ръководителите.
– Изключване на имуществената отговорност.
– Ограничена имуществена отговорност.
– Основания, размер, ред за налагане, срокове.
– Пълна имуществена отговорност.
– Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието.
– Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците.
– Как да избегнем най-често допусканите грешки. Съдебна практика.