Обучение „IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици“

Приключило

1 октомври 2018

София

Обучение „IATF 16949:2016 Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици“

Дата:

1 октомври 2018, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

кв. Лозенец, , София, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Обучението е подходящо за собственици на фирми, производствени и технически мениджъри, мениджъри и специалисти по управление на качеството, специалисти по качеството.

ТЕМАТИКА

1. Въведение

Принципи за управление на качеството
Процесен подход
PDCA
Мислене, основано на риска

2. Обхват. Термини и определения

3. Контекст на организацията

4. Лидерство

5. Планиране

6. Ресурси

7. Дейности

8. Резултатност на изпълнението

9. Подобрения

10. Програма за внедряване

След обучението Вие ще:

познавате системата за управление на качеството, съгласно IATF 16949;
внедрявате системи за управление на качеството, съгласно IATF 16949;
управлявате системи за управление на качеството, съгласно IATF 16949.
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Решаване на практически казусиУчебно разписание

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено
РАБОТЕН ЕЗИК

Български
Английски
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми