IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството на автомобилните доставчици

Дата:

13 февруари 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 626060, E-Mail

За събитието

Обучението представя международния стандарт IATF 16949:2016, който определя по-високи изисквания към системата за управление на качеството за организациите от автомобилостроителната индустрия, като:

изисквания свързани с безопасността на резервните части и продукти с вграден софтуер;
включва повишени изисквания за проследимост на продукта;
управление на въпросите на безопасността на продуктите по време на реализацията на продукта;
разработване на планове за действие при извънредни ситуации;
определяне на политиките за корпоративна отговорност.
АУДИТОРИЯ

ръководители на организации;
представители на ръководството;
одитори „от втора страна“;
мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.
IATF 16949: 2016 съдържа специфични изисквания по прилагане на ISO 9001:2015 в автомобилната промишленост. За да се вникне в тези допълнителни изисквания на IATF 16949, трябва да се познават изискванията на ISO 9001:2015. На колеги, които не познават ISO 9001:2015, препоръчваме да посетят модул М2А, специално посветен на този стандарт.

Виж повече за обучението