Хибридно обучение: Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели с Димитър Войнов

2 ноември 2020

София

Хибридно обучение: Преобразуване на счетоводния финансов резултат  за данъчни цели с Димитър Войнов

Дата:

2 ноември 2020, понеделник

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Launchee, София, ЦУМ, бул. Княгиня Мария Луиза 2, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на хибридно обучение  на 02.11.2020 г. на тема

Преобразуване на счетоводния финансов резултат

 за данъчни цели

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

 

Хибридното обучение представлява микс от физически и виртуални елементи, при които част от аудиторията е в залата, а друга част се включва в събитието онлайн. Лекторът ще води лекциите от залата, където ще има възможност да се настанят само 8 участника. Останалите желаещи ще присъстват онлайн. Залата е професионално оборудвана и ще направи Вашето обучение присъствено или онлайн пълноценно и приятно.

Теми:

Данъчен финансов резултат – същност и формиране

Преобразуване на счетоводния финансов резултат с:

– данъчни постоянни разлики

– данъчни временни разлики

– други суми

Промени в преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели през 2020 г.:

·         регулиране на слабата капитализация

·         разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

Данъчни постоянни разлики

– същност

– възникване

– непризнати разходи и приходи

Примери за данъчни постоянни разлики:

– разходи, несвързани с дейността

– скрито разпределение на печалбата

– разходи без документ

– глоби, конфискации и лихви за нарушаване на нормативни актове

– разходи за дарения

– разходи за липси и брак

– разходи за ДДС, свързани с непризнати разходи

– разходи за ДДС за сметка на доставчик

– разходи за ДДС при злоупотреби

– разходи за данък при източника

– приходи от дивиденти

– приходи, свързани с непризнати разходи

– приходи от лихви върху недължимо внесени публични задължения

– други

Данъчни временни разлики

– същност

– възникване

– обратно проявление

– временно непризнати разходи и приходи

Примери за данъчни временни разлики:

– приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)

– обезценки на вземания

– провизии за задължения

– неизползвани (компенсируеми) отпуски

– неплатени доходи на физически лица към 31 декември

– слаба капитализация

Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

·         разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС

·         разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

Преобразуване със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики

– сделки на фондова борса

– резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв)

– облагане на задължения

– данъчен кредит при регистрация по ЗДДС

Пренасяне на данъчна загуба:

·         принципно положение

·         ред за приспадане

·         загуби от чужбина, при прилагане на метода “Освобождаване с прогресия”

·         загуби от чужбина, при прилагане на метода на данъчен кредит

Дискусия и въпроси

 

Информация за лектора:

Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в:
разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г.
От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.
Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

Разпределение по часове:

ПРИСЪСТВЕНО УЧАСТИЕ: регистрация от 9,30 ч.  – 9,40 ч.  начало 9,45 ч.

Място: Launchee се намира на партерния етаж на търговски център ЦУМ,

бул. Княгиня Мария Луиза 2, София

ОНЛАЙН УЧАСТИЕ: начало 9,45 ч.

Място: Онлайн платформа zoom. Ще се излъчва с професионална апаратура с възможност за по-динамично и естествено възприемане на средата. Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на обучението. Необходимо е да имате персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон и отлична интернет връзка. Всеки участник може да влиза в обучението само от едно устройство.

Лекция 9,45 – 11,30 ч.

Почивка 11,30 – 12,00 ч. / кафе пауза за присъствено участие

Лекция 12,00 – 13,30 ч.

Дискусия и въпроси 13,30 – 14,00 ч.

 

ПРИСЪСТВЕНОТО УЧАСТИЕ включва:

лекции, печатен материал на място, кафе пауза, сертификат, възможност за консултация с лектора

ОНЛАЙН УЧАСТИЕТО включва: лекции, материал, сертификат

Желателно е да зададете въпросите си предварително писмено на нашия имейл magisterd@abv.bg с цел по – добра организация

 

Можете да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на обучението има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и избран вариант – присъствен или онлайн
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с данни за плащане.

За контакт:

тел. 08888 07 911              е–mail: magisterd@abv.bg        www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

ЦЕНА ПРИСЪСТВЕНО УЧАСТИЕ (до запълването на осем места)

Резервации не се правят. Важи датата на плащане, а не на записване!

150 лв. без ДДС (крайна цена 180 лв. с ДДС) за участник

ЦЕНА ОНЛАЙН УЧАСТИЕ

100 лв. без ДДС (крайна цена 120 лв. с ДДС)

Срок за записване и заплащане на таксата – 23.10.2020 г.

Онлайн участието също ще бъде лимитирано като бройка, с цел по-добро обслужване.

Обръщаме внимание, че по разпореждане на МЗ носенето на маски в закрити обществени помещения е задължително. Това важи и за провеждането на присъствени обучения. Нека се пазим взаимно!

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia