Гръцки език

Дата:

24 сеп. - 17 Дек. 2024, вторник - вторник

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620 , 0885755867, E-Mail

За събитието

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая – вторник и четвъртък.

Група до 8 обучаеми

Хорариум: 300 учебни часа, всяко ниво по 100 уч. часа
Предлагани нива: А1 , А2, В1

Система на преподаване:  „Новогръцки за начинаещи“, автор Стойна Пороманска, издателство „Ровита“.

Учебникът „Новогръцки език за начинаещи“, плод на дългогодишен опит и наблюдения върху развитието на съвременния гръцки език, е първият учебник по новогръцки език за българи у нас, в който се прави опит да се обяснят езиковите явления в новогръцки в съпоставителен план с български език.
Учебникът включва 30 урока. Всеки от тях съдържа текст за илюстриране на преподаваната граматическа категория, диалог за усвояване на лексиката и граматическите парадигми и упражнения. Функционалният подход позволява да се поднесат най-необходимите теми в общуването с носители на новогръцкия език чрез автентични текстове, съдържащи най-често срещаните в практиката граматически явления. Граматическите категории са минимално теоретизирани и обяснени на български. Към всеки урок е приложен речник с превод.
Учебникът може да се използва за интензивно и полуинтензивно обучение по новогръцки и е предназначен за студентите от специалността Новогръцка филология на СУ „Св. Климент Охридски“ и други учебни заведения, където обучението по новогръцки започва от нулево равнище. Обучаемите, усвоили базовите знания, придобити от учебника „Новогръцки език за начинаещи“, могат да преминат към учебника „Новогръцки език за напреднали“.

Обучението е подходящо за начинаещи, както и за опресняване на знания.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

Таксата може да се заплати на три равни вноски.