Семинар „Годишно приключване – ЗДДС и ЗДДФЛ“

Приключило

2 декември 2019

София

Семинар „Годишно приключване – ЗДДС и ЗДДФЛ“

Дата:

2 декември 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

семинарна зала, София, ул. „6ти септември“ 37

За контакти:

Надя Стайкова, 0886847933, E-Mail

Организатори:

Проадвайс ЕООД

За събитието

Темите в семинара за втория ден по годишно приключване включват:

ЗДДС

Становища на НАП във връзка с промените в сила от 01.01.2019 г

Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината

Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи

Очаквани промени в ЗДДС от 01.01.2020 г.

ЗДДФЛ

Промените в ЗДДФЛ през 2019 г. и възникнали казуси в практиката на НАП при прилагането им

Нови образци на служебни бележки

Нови изисквания за подаване на справките по чл.73 и чл. 73а от ЗДДФЛ

Очаквани промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Облагане по ЗДДФЛ при извършване на хотелиерска дейност чрез Booking.com или Airbnb