Годишно общо отчетно-изборно събрание на БДВО

Приключило

27 ноември 2016

София

Годишно общо отчетно-изборно събрание на БДВО

Дата:

27 ноември 2016, неделя

Час:

13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

УНСС, зала 2032А, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

БДВО

За събитието

На основание чл. 18 от Устава на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), Управителният съвет на БДВО свиква Годишно общо отчетно-изборно събрание.

Общото отчетно-изборно събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2016 г.

2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2016 г.

3. Избор на Управителен съвет с мандат 2017 – 2020 г.

4. Избор на председател за 2018 г.

5. Определяне на броя на членовете на Комисията по етика

6. Избор на редовни и резервни членове на Комисията по етика

7. Избор на Контролен съвет

8. Избор на председател на Контролния съвет

5. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2017 г.

6. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват редовни членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2016 г.  Членският внос за членове на БДВО за физически лица е 100 лв., за юридически лица – 300 лв., а за студенти – 10 лв.

Плащането на членския внос може да бъде направено по банков път или на място, непосредствено преди началото на Общото събрание. Членовете, които желаят, могат да заплатят членския си внос за 2017 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас като упълномощят свой колега – пълноправен член на БДВО. Така вторият може да гласува от името на други свои колеги след представянето на упълномощаващ документ. Един член на БДВО не може да гласува от името на повече от трима, упълномощили го членове.

 

Публикувано на 06 ноември