Годишни награди за благотворителност и КСО „Златно Сърце“

Приключило

6 декември 2016

София

Годишни награди за благотворителност и КСО „Златно Сърце“

Дата:

6 декември 2016, вторник

Час:

19:30 - 22:30

Достъп:

Само с покана

Място:

Хотел Хилтън, София

За контакти:

Даниела Илиева, +359 886 849 452, E-Mail

Организатори:

Списание Business Lady

За събитието

Основната цел на организаторите е да мотивира допълнително институциите, компаниите, отделната личност да бъдат по-съпричастни към различните обществени проблеми. Всички живеем в едно общество, всички сме част от един свят, всички дишаме и съществуваме на едно и също място по едно и също време. Освен майки, бащи, съпрузи, приятели, работещи хора, всеки от нас е отговорна и състрадателна личност. Затова и не можем с лека ръка да подминем проблемите около нас, да си затворим очите пред болните, страдащите, онеправданите, нямащите…

Наградите „ЗЛАТНО СЪРЦЕ” целят още да възнаградят морално усилията на онези компании и отделни личности, които са допринесли най-много чрез средства и отделено време за дадена кауза. За да може техните усилия да послужат за пример на всички онези, които са останали встрани от подобни социални ангажименти, опазването на околната среда и развитието на обществото като цяло.

Награда „ЗЛАТНО СЪРЦЕ” може да получи всяка българска или международна компания или отделна личност, социално ангажирана на територията на България.

Каузите, в които ще бъдат излъчени и награждавани добродеятели са:
– Подкрепа на беззащитните (социално слаби, деца в неравностойно положение, хора с увреждания);
– Зелена планета (зелени и еко инициативи);
– Спортни инициативи (споносриране и организиране на състезания, подкрепа на спротни организации);
– Образование, обучение и развитие (споносриране и организиране на обучения и стажове; програми за подкрепа обучението, развитието и прилагането на добри практики сред различни социални групи);
– Информационни кампании за превенция и устойчивост;
– Културни проекти (подкрепа и стимулиране на всички видове изкуство);
– Здраве и безопасност на работа;
– Цялостна социална отговорност и благотворителна дейност;
– НПО в действие (категория за Неправителствени организации);
– Политиката и институциите (примери за подражание сред дипломати, политици, институции) и др.;
– Медиите и благотворителността;
– Приятели на човека (кауза, свързана с животните);
– Личност-вдъхновител.