Годишна научна конференция на ВУЗФ

Приключило

12 декември 2019

София

Годишна научна конференция на ВУЗФ

Дата:

12 декември 2019, четвъртък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

Висше Училище по Застраховане и Финанси , София, ж.к. Овча Купел ул."Гусла" №1

За контакти:

E-Mail

За събитието

Заявки за участие в годишната научна конференция на ВУЗФ, с точното наименование на доклада, се изпращат в срок до 2 декември 2019 г. в съответните катедри. Желателно е участието на докторанти, кандидат-докторанти и студенти. Заявките за участие се копират до г-жа Р. Петрова на електронен адрес: r_petrova@vuzf.bg

В случай че докладът Ви по време на конференцията съдържа нови научни резултати и желаете да го публикувате в електронното списание на ВУЗФ „VUZF Review“, следва да го представите в срок до 16 декември 2019 г. за рецензиране и съответно публикуване при наличие на положителна рецензия. Докладът следва да бъде оформен съгласно изискванията на списанието, които могат да се намерят на сайта в края на всеки брой (https://vuzf.bg/spisaniya).

Докладите се представят на хартиен носител в стая 410, в сградата на ВУЗФ на ул. Гусла 1, гр.София, и в електронен вариант на адрес: r_petrova@vuzf.bg