Годишна конференция „Приобщаващо образование 2016“

Приключило

10 декември 2016

София

Годишна конференция „Приобщаващо образование 2016“

Дата:

10 декември 2016, събота

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

За събитието

Конференцията е ежегоден международен форум, на който организацията представя и поставя за дискусия актуалните теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование и за втора поредна година се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.

Последните години поставиха училището пред нелеката задача да се учи да приобщава. Тези години на усилия ни показаха, че не е достатъчно децата физически да се преместят в общообразователно училище, за да се чувстват приобщени към общността и връстниците си. Нещо повече, различието в класната стая, постави въпроса как всички деца да получат качествено образование. Дадохме си сметка, че процесът на приобщаване не може да бъде самотно усилие на отделни учители или директори, а е политика и кауза на цялото училище.

Тази година програмата на конференцията слага акцент върху системния подход за организиране на процесите за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Ще представим работещи образователни и управленски практики от българското училище, както и предизвикателствата пред приобщаващата детска градина.

Ще говорим защо приобщаващото образование е важно – защо и как формира култура на равнопоставеност в училище – условие за едно равнопоставено общество.

Ще се фокусираме върху ученето на възрастните – на учителите и директорите, които са в центъра на новата законодателна рамка и изискванията за организация на приобщаващ учебен процес.

Ще обединим българския и международния опит в една обща дискусия как приобщаващото образование е възможно. Кор Майер и Антула Кефалину от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование ще представят процеса на приобщаване в Европа. Жоао Диас, директор „Рехабилитационни услуги“ в португалската организация ARCIL ще демонстрира добри практики за сътрудничество в класната стая между специалисти и общообразователни учители. Ерин Макрайт, образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен международен опит в работата с деца в риск ще говори за личното и професионално развитие на учителите.

По време на конференцията ще можете да разгледате щандовете на партньорски организации в сферата на образованието, както и да разговаряте с представители на самите организации за тяхната дейност и каузи.

Такса за участие: 15 лв.

Начин на плащане: по банков път или в офиса на Център за приобщаващо образование

Публикувано на 02 декември