Семинар „Внедряване на Общия регламент за защита на личните данни – теория, типови документи, workshop“

Приключило

22 май 2018

София

Семинар „Внедряване на Общия регламент за защита на личните данни – теория, типови документи, workshop“

Дата:

22 май 2018, вторник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Входен билет

Място:

Novotel Sofia, Зала Европа 2-3, София

За контакти:

Наталия Шаллиева, 0887802808, E-Mail

За събитието

22.05.2018 г., Новотел София

Лектори:

 1. Даниела Тойчева – правен експерт на Българската асоциация за защита на личните данни, Главен юрисконсулт в отдел  „Правни производства и процесуално представителство” при дирекция „Правни производства и надзор” в КЗЛД 2009-2017 г.
 2. адв. Доротея Смиленова – член на Управителния съвет на Българската асоциация за защита на личните данни, експерт в международния отдел на КЗЛД 2006-2009 г.

В интерактивна среда ще се дискутира:

 • Кога личните данни се обработват в съответствие с регламента
 • Онагледяване на основанията за обработване
 • Цели на обработването
 • Права на субектите на данни и на администратора на лични данни – хипотези и примери
 • Анализ на риска и оценка на въздействието – методология
 • Регистри на дейностите по обработването

В работа по групи под ръководството на лектора ще се обсъжда:

 •  Договор между АЛД и обработващ – основни елементи
 •  Длъжностно лице по защита на данни и договор с него
 •  Правни основания за обработване на данни при трудови отношения
 •  Съгласие – демонстриране на валидно съгласие; оттегляне
 •  Информация, която трябва да бъде осигурена на субектите на данни
 •  Разработване на примерни документи и процедури за техническо и организационно съответствие на правната рамка за защита на лични данни
 • Други примерни бланки за приложение в работата
 • Разяснение какво е GAP анализ

Всички условия и пълната програма можете да прочетете тук.