Обучение „GDPR в действие – казуси и правни становища“

Дата:

27 септември 2021, понеделник

Час:

09:00 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Обучението поставя акцент върху правните въпроси, които възникват в дейността на лицата свързани с обработването на лични данни. Форматът предлага работа по анализиране на конкретните обстоятелства, налагащи вземането на решения и предприемането на действия от администратори на лични данни, обработващи лични данни, длъжностни лица по защита на данните, служители по сигурността. Възможността за предварително формиране на кръга теми за обсъждане ще ангажира точното разглеждане на относимите разпоредби и правилното приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Освен обсъждане, изясняване, разрешаване на казусите, възникнали за конкретния администратор на лични данни, участниците ще придобият насоки за очакваното поведение, преценка и подход в случаите на: подадени заявления за достъп до лични данни, пробив в сигурността, упражняване на правата на субектите на данни, подадени сигнали и жалби, съдействие на надзорния орган, защита на законния интерес на администратора на лични данни, поддържане на документацията, спазване на принципите за обработване на лични данни, включително отчетност и прозрачност, важността на правилното определяне на основанието за обработване на лични данни.

Основни теми на обучението

* информацията представляваща лични данни
* яснота и разграничаване на фигурите в материята
* принципи и основания за обработване на личните данни
* отношенията между администратор на лични данни и обработващ лични данни
* договорът с длъжностното лице по защита на данните
* оценка на риска и оценка на въздействието
* контролната дейност на надзорния орган
* съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679/

Профил на участниците

юристи
управители
длъжностни лица по защита на данните
служители по сигурността на информацията

Защо да изберете това обучение?

– обогатяване на подхода и гледната точка при решаването на казуси

– съдействие и защита при проверка от надзорния орган

– обработване на личните данни законосъобразно и добросъвестно

– запознаване с практиката на надзорния орган и съда

– структуриране на съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679

– насоки и препоръки за действие в конкретни ситуации