Обучение „Гъвкави отчети с ЕXCEL“

Дата:

14 май 2021, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Ексел е най-разпространеният софтуер за работа с данни. Голяма част от хората използват Ексел ежедневно, но не познават добре неговите възможности. Бизнесът се нуждае от бързи решения, а те се намират в анализа и извличането на информация от много данни. Това често е предпоставка за забавяне и неефктивност на процеса на вземане на решения.

Стандартните работни листа на Ексел съдържат множество редове и колони. Недостатъкът им е, че трудно можем да ги променяме, пренареждаме и анализираме. Пивот таблиците са вграден инструмент на Ексел, чрез който данните могат да бъдат динамично сортирани, филтрирани и пренареждани, това позволява много бързо да се създават справки и отчети, който отговорят на конкретни въпроси и подчертават различни аспекти на данните

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено за хора, които работят с Ексел, изготвят отчети и справки и искат да подобрят ефективността си. Подходящо е както за хора, работещи ежедневно с програмата, така и за начинаещи, които имат малък опит

ТЕМАТИКА

Ефективен анализ
Какво представляват Пивот таблиците и за какво се използват
Кои данни са подходящи за Пивот таблици
Изисквания към входните данни за Пивот таблици
Формули за изчистване на данни
Създаване на Пивот таблици
Характеристики и особености на полето Pivot table Fields list
Съставяне на гъвкави отчети
Филтриране на Пивот таблици: Report filter, Value Filter, Label filter
Сортиране на Пивот таблици
Възможности за изчисления чрез полето Value Fields Settings (Sum, Count, Average, Min, Max)
Представяне на числовите данни в проценти
Форматиране на Пивот таблици: Subtotals, Grand Totals, Report Layout, Blank Rows и т.н.
Преименуване на редове и колони. Задаване на име на Пивот таблици
Групиране на данни в Пивот таблица
Добавяне и актуализиране на данни
Маркиране, изтриване и преместване на Пивот таблици
След този курс ще можете на използвате силата на ефективния анализ, за да създавате бързи, точни и гъвкави отчети и справки, необходими за вземането на информирани и интелигентни решения, както и да:

определяте качеството на наличните данни
изчиствате и подготвяте некачествените данни
създавате Пивот таблици
филтрирате и сортирате данните в Пивот таблицата
извършвате изчисления
представяте средна, максимална и минимална стойност
представяте числовите данни в проценти
форматирате  Пивот таблица
преименувате редове и колони и да задавате име на Пивот таблицата
групирате данните
добавяте и актуализирате данните във вече създадена таблица
маркирате, изтривате и премествате Пивот таблицата
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Лекции
Демонстрации
Упражнения
ВАЖНО! Обучението изисква ползване на персонален компютър и всеки участник трябва да си осигури такъв. В случай, че не разполагате с лаптоп ние можем да Ви предоставим под наем

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено
РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми