FSSC 22000 (Food Safety System Certification) version 5.1

Дата:

22 ноември 2021, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Online

Връзки:

запиши се

За контакти:

Ваня Филиповска, +359882606008, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Обучението представя реалните ползи от внедряване и сертифициране по FSSC 22000. Запознава с принципите и методите за управление на безопасността в съответствие с FSSC. Преминава през етапите на разработване и внедряване на Системи за управление на безопасността на храни, съставки за храни в съответствие с FSSC 22000 (ISO 22000:2018 и надграждане с ISO/TS 22002-1:2011). Представя техническата спецификация ISO/TS 22002-1:2011 – приложима за всички организации, независимо от тяхната големината или сложност, които са включени в производствените стъпки на хранителната верига и подпомага контролирането на опасностите, свързани с безопасността на храните. Включва още овладяване на механизмите за поддържане на действащите фирмени системи за управление на безопасността на храните. Затвърждаване и актуализиране на знанията по управление на безопасността на хранителните продукти.

Виж повече за обучението: https://rb.gy/aaajjx