КУРС „ФРЕНСКИ ЕЗИК“

Дата:

25 сеп. - 18 Дек. 2023, понеделник - понеделник

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885 755867 , E-Mail

За събитието

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая – понеделник и сряда.

Група до 8 обучаеми.

Хорариум: 300 уч. часа – три нива по 100 уч. часа.

Предлагани нива: А1 , А2, В1

Система на преподаване: Rallye 1 А1                                                     Учебникът Rallye 1 А1 е ново, преработено и актуализирано издание. Съдържанието е в пълно съответствие с учебното съдържание в новата учебна програма на МОН и е съобразенo с възрастовите характеристики на учениците и техните интереси. Учебният материал е предвиден за 160 учебни часа, след които учениците достигат уменията, залегнали в ниво А1 на Европейската езикова рамка. Учебникът съдържа 15 урочни единици, като след всеки пет са предвидени дейности и тестови задачи за проверка и оценка на знанията и уменията.
Поднесеният материал е съобразен със спецификата на интензивното обучение по чужд език, която предполага методи и похвати, осигуряващи бърз напредък в овладяването на езика, трайно поддържане и развиване на мотивацията на учениците, овладяване на уменията за ползване на езика в учебни и реални ситуации в различни сфери на живота. Осигурено е едновременно и равностойно развитие на рецептивните и продуктивните речеви дейности. Езиковият материал е организиран тематично, като темите се разработват спираловидно, с периодично разширяване и засягане на нови аспекти. В Rallye 1 А1 са разработени теми, свързани с личността и близкото обкръжение на учениците, с тяхното ежедневие.
Структурата на учебника осигурява ритмичност и еднотипно разположение на материала. В края на учебника е поместен двуезичен речник.

Обучението е подходящо за начинаещи, както и за опресняване на знания.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.