Office Investments & Workspace Forum 2019

Дата:

27 март 2019, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Sofia Event Center, София

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

+359 2 958 88 33, E-Mail

Организатори:

Градът Медиа Груп

За събитието

ЗА СЪБИТИЕТО:

С актуалните в София близо 450 000 кв.м. модерни офис площи на етап проект и в строеж, прогнозите на експертите за офис пазара са за баланс на търсене и предлагане, стабилизиране на наемните нива и увеличение на дела на незаетите площи. Подобна пазарна среда безспорно ще повиши конкуренцията в сектора, а успешни ще бъдат проектите, които в допълнение ,че са планирани и реализирани на правилната локация, са в ритъм с променящия се модел на използване на офис пространството – гъвкави, технологични, предоставящи максимално благоприятна външна и вътрешна среда за своите ползватели.

Процесът е комплексен и изисква добра координация със стратегиите за развитие на града и отговорност към съответната градска зона, ясен поглед върху пазарната среда и изисквания, модерен подход при проектирането и прецизност при планирането и контрола на капиталовите разходи и не на последно място – информиран избор при интегрирането на сградни решения и технологии, които ще предоставят нужната функция, ефективност и визия на проекта.

Защото офисът отдавна не е просто площ, а съществен елемент от бизнес модела на водещите глобални компании – основни участници в борбата за привличане и задържане на човешкия капитал.

Office Investments & Workspace Forum 2019, организиран от ГРАДЪТ медиа груп, като част от Building innovation forum сериите, предоставя професионална публична платформа с фокус върху важните аспекти и добрите практики при реализацията на успешни офис проекти.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПРОГРАМАТА ЩЕ БЪДАТ:

СРЕДАТА
– Градът и сградите. Устойчиво развитие на градските зони с потенциал за реализиране на офисни сгради. Предизвикателства пред инвеститорите, предизвикателства пред градските лидери /или градa/
– Атрактивните бизнес зони: как големите инфраструктурни проекти ще повлияят на тяхното развитие?
– Проектиране и реализация на модерни офис сгради

ПАЗАРЪТ
– Очаквания и рискове за пазара на офис площи през 2019
– Очаква ли се солидният pipeline през 2019 г. да доведе до балансиране на пазара?
– Макро-рисковете в среда на прогнози за забавяне на икономическия растеж и повишение на лихвените проценти

ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
– Тенденции при оформлението и организацията на офис пространството
– Тенденции при сградните технологии с добавена стойност към офис проектите
– Иновативни, модерни, гъвкави, рационални – кои са важните аспекти при проектирането на съвременните офис сгради?
– Актуални проекти и реализации през 2019 г.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО СЪБИТИЕТО:

-real estate инвестиционни и дивелопмънт компании
-градски лидери
-компании ползватели на модерни офис площи
-урбанисти
-real estate консултанти и брокери
-архитекти
-инженери
-строителни компании
-проект мениджъри
-представители на компании за сградни решения и технологи
-фасилити мениджмънт компании

ABOUT THE EVENT

Given the approximately 450 000 sq.m. of modern office space under development in Sofia, the experts forecast balance between supply and demand in the office market, stabilization of rental levels, and an increase of the share of vacancy rates. Such market situation will undoubtedly increase the competition in the sector where successful projects will be those that are planned and implemented at the right location, and in the same time correspond to the changing office space utilization model – flexible, technological, providing its occupiers with the most favourable external and internal environment.

The process is complex and requires good level of coordination with the urban development strategies and responsibility towards the particular urban zone, clear view of the market environment and its requirements, modern approach to design and precision in planning and controlling capital costs, and last but not least – an informed choice in the integration of building solutions and technologies that will provide the appropriate functionality, efficiency and vision to the project.

Because since a long time ago, the office is not considered simply as space but as an essential element of the business model of the leading global companies – key players in the competition to attract and retain the human capital.

The Office Investments & Workspace forum 2019, organized by the CITY MEDIA GROUP as part of the Building Innovation Forum series 2019, provides a professional public platform focused on important aspects and good practices in the successful office projects development.

EARLY BIRD REGISTRATION (UNTIL 1ST OF MARCH): EUR 110 / VAT EXCLUDED
REGISTRATION AFTER 1ST OF MARCH: 130 EUR / VAT EXCLUDED

PROGRAMME HIGHLIGHTS:

✓ Which are (will be) the attractive business areas in Sofia and how will the major infrastructure projects affect their development?

✓ What are the experts’ expectations for the office space market in 2019? What are the risks?

✓ What are the trends in office design and fit-out?

✓ What are the key elements in the design and construction of modern office buildings?

✓ What are the trends in building technologies that add value to the office projects?

AUDIENCE

✓ real estate investment and development companies

✓ urban leaders

✓ companies that occupy modern office space

✓ urban planners

✓ real estate consultants and brokers

✓ architects

✓ engineers

✓ construction companies

✓ project managers

✓ representatives of building solutions and tech companies

✓ facility management companies