Форум „MySuccess in Education” 2017 – Аз и Бизнесът!

Приключило

23 февруари 2017

София

Форум „MySuccess in Education” 2017 – Аз и Бизнесът!

Дата:

23 февруари 2017, четвъртък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

УНСС, Аула Максима, София, Студентски град Христо Ботев

За контакти:

E-Mail

Организатори:

списание Enterprise

За събитието

MySuccess.bg 2017 – Аз и БИЗНЕСЪТ! е събитието, което ще бъде естественото продължение на проведените 6 форума, организирани от нашата медиа – списание ENTERPRISE. Те бяха насочени само към работещи студенти 3 и 4 курс от Техническия Университет, СУ, УНСС, Нов български университет, МГУ и УАСГ.

През изминалите години форумът „MySuccess.bg 2017 – Аз и БИЗНЕСЪТ!“ събра над 300 участници и бе отразен в над 20 онлайн медии.

Основните целеви групи за събитието през 2017 г.:

планираме отново участие само на студенти от 3 и 4 курс и магистри, които искат да се развиват и да градят кариерата си в ТОП компании в България, както и свой собствен бизнес.

Както и през предходните години, няма да има ограничение за университетите и ще могат да участват и студенти от цялата страна. Целта на MySucces.bg 2017 – Аз и БИЗНЕСЪТ! e да вдъхнови младите хора да се развиват в България.

Целта на развитието на проекта за връзката БИЗНЕС – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ като цяло е да представим реални възможностите на завършващите студенти за реализация в мултинационални компании в България. Събитието ще продължи под слоугъна MySuccess.bg – Аз и БИЗНЕСЪТ!

Менторите на програмата ще бъдат млади мениджъри от чужди и български компании, които работят успешно на чужди пазари. Идеята е да се предаде ноу-хау и знания, които не са достъпни в литературата и университетите.

Участниците в програмата ще решават различни бизнес казуси и ще работят в малки екипи по проекти.

Срещите с менторите ще са на всеки две седмици, като допълнително ще организираме допълнителни обучения за меки умения, предвидени в програмата.

През 2017 г. ще доразвием нововъведеното от форума от 2015 и 2016 г. освен специализираните уъркшопи, които се провеждат в 2-та част на форума. Ще предложим на студентите – участници в рамките на целия ден на форума да се срещат и разговарят с HR специалисти от ПроКредит Банк, Hewlett Packard Enterprise, Net Info. За тази цел ще има изложени специализирани щандове на тези компании.