Форум „Дигитална реалност за бизнеса – тенденции и технологии“

Приключило

26 юни 2018

Пловдив

Форум „Дигитална реалност за бизнеса – тенденции и технологии“

Дата:

26 юни 2018, вторник

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Limacon Event Center, Пловдив

За контакти:

E-Mail

Организатори:

списание Enterprise

За събитието

Събитието е отложено от организаторите

Дигиталната трансформация на бизнеса привлича нови приходи, клиенти и пазари

Доскоро дигитализацията на процесите, комуникацията и мениджмънта в компаниите бе разбирана единствено като инструмент за автоматизация на дейността и оптимизиране на персонала.

Модерният бизнес обаче все повече се възползва от дигиталната си трансформация като успешно средство за генериране на приходи, привличане на нови клиенти и създаване на пазари. Прогнозите на експерти сочат, че организациите, които не успеят да развият цифров бизнес, още през 2018 г. ще имат много по-лоши пазарни позиции, отколкото към момента. Използването на технологии, независимо дали става дума за малък, среден или голям бизнес, е от ключово значение за оцеляването на фирмата през 2018-2020.

Акценти на форума ще са тенденциите в дигитализацията при отделните бизнес сектори, важността и особеностите на дигиталната трансформация като технологии и достъпност, маркетинг и рекламните технологии, базирани на Big Data, както и ще се дискитура вече практически действащият Европесйки регламент за ползването на личните данни GDPR 2016/679/EС в дигитална среда.

На форума ще бъдат представени още акценти за:

– Дигиталната реалност – данни, тенденции и анализ – Петър Владимиров, Партньор в дигитална агенция Interactive Share, член на IAB България

– Успешно управление на B2B маркетинг микса – стратегия, бюджет, изпълнение – Валентина Куцева, Маркетолог, Limacon Marketing & Strategy

– Как да трансформираме успешно своята маркетинг стратегия с помощта на „Big Data?

– Успешни техники за привличане на клиенти чрез локалнa SEO оптимизация и Маркетинг в социалните мрежи (SMM) – Netpeak България

– Новият Европейски Регламент 2016/679 (GDPR) в действие:

I част: „ Прехода към защита на личните данни в съответствие с новия Регламент 2016/679 (GDPR)“, Боряна Петришка, Юрист експерт по защиата на личните данни с дългогодишен практически опит

II част: „Технически подходи за внедряване на GDPR във вашата организация