Форум „Бизнес и биоразнообразие: възможностите в Натура 2000“

Приключило

4 октомври 2016

София

Форум „Бизнес и биоразнообразие: възможностите в Натура 2000“

Дата:

4 октомври 2016, вторник

Час:

10:00 - 12:30

Достъп:

Само с покана

Място:

хотел Арена ди Сердика, Зала Арена, София, ул. Будапеща 2

За контакти:

E-Mail

За събитието

Успешният модел за развитието на икономически бедните, но богати на природа райони в България ще бъде представен на Форума Бизнес и биоразнообразие: възможностите в Натура 2000, който ще се състои на 4 октомври в София. С нарастващото разбиране за икономическата и пазарната стойност на биоразнообразието и екосистемните услуги възникват все повече бизнес възможности и преди четири години българо-швейцарският проект „За Балкана и хората“ започна да проучва и развива потенциала на иновативните про-бизнес начинания в изостаналите селски райони.

Форумът ще бъде открит от вицепремиера Томислав Дончев и посланика на Швейцария Денис Кнобел. На форума ще говорят Юрген Мюлер, началник на кабинета на еврокомисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. „Бизнес и биоразнообразие: възможностите в Натура 2000“ ще събере представители на държавните институции, местните власти, неправителствения сектор, фермери и щадящи природата бизнеси.

Макар и да работи в неголеми райони в Западна и Централна Стара планина, проектът вече получи международно признание – престижната награда Натура 2000 на Европейската комисия в категория Социално-икономически ползи за 2016 година.

Екипът на проекта е убеден, че пилотната инициатива „За Балкана и хората“ полага основата за по-нататъшни целенасочени национални политики за щадящи биоразнообразието бизнеси и малки местни начинания, които се издържат от природата, като същевременно я опазват по най-добрия начин.

 

“За Балкана и хората” е съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Проектът обединява усилията на десет партньори от България и Швейцария: пет български неправителствени организации (Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, Асоциацията на парковете в България, Българското дружество за защита на птиците, Българска фондация Биоразнообразие, WWF – Дунавско-Карпатска програма) и четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и Фондация SAVE), както и българското Министерство на земеделието и храните, представено от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Публикувано на 04 октомври