Обучение „Формиране на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения. Приспадане на данъчни облекчения“

Приключило

17 декември 2021

Online

Обучение „Формиране на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения. Приспадане на данъчни облекчения“

Дата:

17 декември 2021, петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 17.12. 2021 г. на тема:

Формиране на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения. Приспадане на данъчни облекчения.

Лектор: адв. Зорница Димитрова
Начало: 09,30 ч. – 13,00 ч.

Теми:

• Формиране на годишната данъчна основа по чл. 49 от ЗДДФЛ – общи положения.
• Механизъм за използване на данъчното облекчение за деца от доходите през 2021 г. – § 9 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2021 г.
• Приспадане на данъка за възстановяване от бъдещи доходи.
• Някои спорни въпроси относно ползване на облекчението – необходими документи, определяне на правоимащите лица, ползване от единия или от двамата родители.
• Деклариране на облекчението в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
• Ползване на данъчното облекчения от лица, получаващи доходи от различни източници.
• Приспадане на данъчни облекчения чрез подаване на ГДД:
• За ремонт на недвижим имот
• За извършени безкасови плащания
• За млади семейства
• Подаване на декларация обр. № 6 със задължения за данък върху годишната данъчна основа.
Дискусия и отговори на въпроси

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Преференциална цена 90 лв. без ДДС / 108 лв. с ДДС за един участник
при записване и плащане до 30.11. 2021 г.
–––––––––
РЕДОВНИ ЦЕНИ:
120 лв. без ДДС /144 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 110 лв. без ДДС /132 лв. с ДДС/ за участник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на допълнителна идентификация за втори и следващ участник от една фирма 50 лв. без ДДС / 60 лв. с ДДС за един участник (важи за всички ценови периоди)

Онлайн обучението включва:

лекции 9,30 – 13.00 ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по-добре да имате безплатна регистрация в платформата, която ще Ви разпознае автоматично. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 15.12.2021 г.