Курс „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ“

Дата:

22 март 2019, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Училище за бизнес компетенции, ет.4 оф.2, София, ул. Ангиста 6

За контакти:

Училище за бизнес компетенции, 028221070, E-Mail

За събитието

Цели:
Да изгради ясно разбиране за различни  подходи към анализа на финансовата информация, в съответствие с целите на предприятието. Да илюстрира прилагането на техники за финансов анализ и показатели в процеса на вземане на управленски решения

 

Целева група:

Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти, ангажирани с планиране и контрол на дейността и  отговорни за вземане на финансово аргументирани оперативни решения.

Цена за еднодневен курс 180 лв. без ДДС

Предварителни изисквания:

Познаване на терминология, свързана с финансовите документи е предимство

Форма на провеждане: Еднодневен присъствен курс

 

ТЕМИ НА КУРСА

1. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.1 Методи за анализ на резултатите – анализ в статика, анализ в динамика,   анализ чрез финансови показатели. Вътрешен и външен анализ.

1.2 Групи от показатели за анализ

– Ликвидност

– Рентабилност

– Производителност, управление на оборотен капитал – вземания, запаси,   задължения

– Задлъжнялост, финансов риск

– Пазарни показатели

1.3 Прилагане на бенчмарк

2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНЕТО  И ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТЕН БЮДЖЕТ

2.1  Анализ на разходи и вземане на управленски решения

–          метод на Валидните разходи,

–          метод на Приноса,

–          метод на Равновесната точка.

Цената включва   подготовката на учебен комплект – учебна книга, презентация с пример,   упражнения и Казус, краен тест, както и издаването на сертификат за успешно завършен курс.

При желание за сертификация с международен сертификат EBC*L Financial analysis, се заплаща допълнитена такса за изпит от 80лв. и се провежда сертификационен изпит за EBC*L – модул Финансов анализ.