ОТМЕНЕНО: Обучение „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. Подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на фирмата“

10 април 2020

София

ОТМЕНЕНО: Обучение „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. Подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на фирмата“

Дата:

10 април 2020, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Обучението е отменено

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение на 10.04.2020г.. на тема: 

 

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на фирмата

Лектор: Петър Петров – доктор по икономика и управление

Начало 9.30ч. до  17,30ч.     

МЯСТО:  София, хотел Хемус

 

 

ЗА  КОГО Е ПОДХОДЯЩО ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

 Управители, финансови мениджър, ръководители на предприятия

Финансови аналитици Счетоводители

 Икономисти Специалисти от звена завътрешен контрол

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Искате да се научите да разчитате финансовите отчети на Вашата фирма, на нейните партньори или конкуренти, както да правите изводи за доходността, финансовата устойчивост, ликвидността и

платежоспособността?

 Бихте желали да разбирате значението на показателите EBIT, EBITDA, ROA, ROE, CR, QR, CLR, с който боравят анализаторите?

 Искате да знаете какъв ефект оказват вземаните от Вас решения върху резултатите на фирмата и необходима ли Ви е експертна помощ за подобряването на тези резултати?

 

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

 Професионален анализ на финансовото състояние на собствената или на друга фирма по данни от финансовите отчети.

 Познаване на основните финансови показатели, разбиране на тяхното икономическо значение и смисъл, както и умения за оценка на нивото и динамиката на тези показатели.

 Уверено посочване на причините на влошаването на финансовото състояние на фирмата и разбиране на причините за негативните явления.

 Формиране на препоръки и действия за подобряване на състоянието на фирмата, познаване на мерките за финансово оздравяване и тяхното влияние върху основните финансово показатели.

 

КАКВИ РЕШЕНИЯ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 Еднодневен интензивен курс, в който се представя теорията и практиката на анализа на основните финансови отчети (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци).

 Разглеждане на практически примери, съставени на база на реални финансови отчети (в това число и на участниците), позволяващи да се отработят навици за анализ и трактовка на основните финансови показатели.

 Провеждане на групови обсъждания на сложни и специфични за различните отрасли аспекти на анализа на финансовото състояние влияние върху основните финансово показатели.

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

 Понятието „успешна фирма“. Финансовия анализ като основа за вземане на успешни управленски

решения. Финансовите отчети като система.

 Познаване Балансът – инвестиции и източници за тяхното финансиране. Отраслови особености на

структурата на баланса.

 Влияние на структурата на инвестициите върху ефективността на фирмата. Влияние на

структурата на източниците на финансиране върху финансовата устойчивост на фирмата.

 Отчетът за приходите и разходите – доходи и разходи на фирмата. Видове печалба и тяхното

икономическо значение (EBITDA, EBIT, EBT, нетна печалба).

 Отраслови особености на структурата на отчета за приходите и разходите. Значение на корективните позиции в отчета за приходите и разходите. Връзка между баланса и отчета за приходите и разходите.

 Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и

печалба преди лихви данъци амортизации и обезценки (EBITDA).

 Отчетът за паричните потоци – вертикален и хоризонтален анализ. Съотношения между

оперативния, инвестиционния и финансовия нетен паричен поток.

 Основни направления на финансовия анализ в полза на управлението.

 Анализ и оценка на имуществения потенциал и финансовото състояние на фирмата:

 Анализ и оценка на ликвидността;

 Анализ и оценка на финансовата устойчивост (финансови рискове);

 Анализ и оценка на платежоспособността;

 Анализ и оценка на деловата активност на фирмата;

 Как да запазим фирмата печеливша по време на криза?

 Ранна диагностика за финансови затруднения.

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА

Петър Петров е доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Дългогодишен изследовател и анализатор на финансовите процеси на предприятията, формиращи първичния автомобилен пазар в Република България, включително и прогнозиране на финансови затруднения в този отрасъл. Автор на коефициента за кризисна ликвидност (Crisis liquidity ratio – CLR).

Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“ (2014 г.),

„Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ (2016 г.), „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ (2016 г.) и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител –

счетоводител“ (2018 г.), както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с ликвидността, прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ, част от които са представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.

Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.

От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

 

МАТЕРИАЛИ

 Всеки от участниците получава работна тетрадка, CD, съдържащо презентация и др.

 

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт  www.magisterdixit.net –

след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и

e-mail за връзка.  В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

 

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материали

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia 

 

ЦЕНИ 
За един участник – 245лв.без ддс (294лв. с ддс)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –

230лв. без ддс (276 лв.с ддс за участник)

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 31.03.2020г.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк   BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Преференциални цени за нощувки в хотел Хемус за участници в нашите семинари!