Онлайн обучение „Фактори на работна среда, физиологични режими на труд и почивка и ергономия на работното място при работа от вкъщи“

Приключило

21 април 2020

Online

Онлайн обучение „Фактори на работна среда, физиологични режими на труд и почивка и ергономия на работното място при работа от вкъщи“

Дата:

21 април 2020, вторник

Час:

13:30 - 16:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Online

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, 0882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Специализиранo онлайн обучение по здраве и безопасност в извънредно положение.

– ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ: Видове фактори на работната среда във Вашия дом; Рискове, обусловени от отделните фактори; Нормативни изисквания; Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда при дистанционна форма на полагане на труд;
– ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА – „HOME OFFICE”: Влияние на трудовата дейност върху функциите на организма; Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка; Правила, приложими и при работа от вкъщи;
– ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО У ДОМА – Изисквания към работната мебел – ергономични критерии и съвети при обособяването на такова в домашни условия; Причини за оплакванията; Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;