Европейски минен бизнес форум 2016

Приключило

13 септември 2016

София

Европейски минен бизнес форум 2016

Дата:

13 септември 2016, вторник

Час:

09:00 - 18:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Hilton Sofia, Зала Мусала, София

За контакти:

+35929950307, E-Mail

За събитието

Четвъртото издание на Европейски минен бизнес форум ще се проведе на 13 септември 2016 г. в гр. София.

Сред представителите на държавните институции са Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България, под чийто патронаж се провежда 4-тото издание на ЕМБФ, както и Ивелина Василева, министър на околната среда и водите на Република България. Те ще обсъдят ролята на минерално-суровинната индустрия за развитие на конкурентоспособността на националната икономика, устойчивото развитие на индустрията, в това число и мерките за опазване на околната среда през целия период на опериране на находищата у нас. Очаква се и потвърждение от страна на Министерство на икономиката за участие.

В София ще пристигне Матиа Пелегрини, ръководител на дирекция „Суровини, метали, минерали и горски индустрии“ към Европейската комисия. Очаква се г-н Пелегрини да изнесе презентация в панел „Хоризонт 2020. Възможности. Европейско партньорство за иновации“. Програмата му от посещението в България включва и визита във водещи добивни компании и запознаване с техните постижения в устойчивото им развитие.

Възможностите за финансиране на иновационни проекти в бранша ще бъдат представени от Кшиштоф Кобацки, директор на Координационния център за Централна и Източна Европа на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИИТ, EIT).

Европейската перспектива за устойчиво развитие на минната индустрия ще бъде представена от Йоханес Дрийлсма, заместник-директор на Евромин. Той ще засегне въпроси, свързани с реиндустриализацията на Европа, отстояването на пазарни дялове въпреки засилващия се натиск от страна на Китай, както и иновационното и технологично обновяване на бранша.

Бизнес фокусът в програмата ще бъде споделен от водещи визионери на българската минерално-суровинна индустрия. Сред тях се открояват имената на проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС и на БМГК и председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, проф. д.т.н. Николай Вълканов, заместник-председател на УС на БМГК и председател на Съвета на директорите на „Минстрой-Холдинг“ АД, както и на проф. д-р. Любен Тотев, заместник-председател на УС на БМГК, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и председател на Съвета на ректорите у нас.

Партньорството между бизнес и образование ще бъде застъпено в презентацията на доц. Сибила Шоштарич, катедра „Минералогия, петрология, геохимия“ в Университета в Загреб, Хърватия.

По време на Форума ще бъде представена и първата българска разработка на автоматизирана пробивна карета за подземен добив на руда.

Основни презентации в панел „Пазари. Инвестиции. Риск. Конкурентоспособност на добивната индустрия.“ ще изнесат представители на КРИБ и БСК.

Цели на ЕМБФ

Целите на събитието включват възможности да се предоставят решения за постигане на целите за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия, да се обсъдят политиките за сектора, както и да споделят добри практики – на държавно и на корпоративно ниво – в трите основни направления: икономическо, екологично и социално.

Чрез ЕМБФ се търсят възможности за разрастване на сътрудничество в Югоизточна Европа и в Европейския съюз. Организаторите правят опити да привлекат всички заинтересовани страни в процеса на разширяване на мрежата от сродни бизнеси и организации от региона и от ЕС.

Очакванията за настоящото издание са да се съберат над 250 души – високопоставени ръководители и взимащи решения за бранша професионалисти на европейско, национално и корпоративно ниво.

Основни теми:

– Пазари. Инвестиции. Риск. Конкурентоспособност на добивната индустрия.
– Реиндустриализация. Роля на минната индустрия в процеса.
– Хоризонт 2020. Възможности. Европейско партньорство за иновации.
– Устойчиво развитие. Отговорна минна индустрия. Добри практики.

Говорители

Панел 1: Пазари. Инвестиции. Рискове. Конкурентоспособност на минерално-суровинната индустрия.

Стамен ЯНЕВ – Изпълнителен директор на Българска агенция

Публикувано на 02 септември

За Българска минно-геоложка камара

Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 18 търговски дружества. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват висока представителност в 8 подотр

Публикувано на 12 юли

Медийни партньори

Медийни партньори за 2016 г. на ЕМБФ са Българска телеграфна агенция, BloombergTV Bulgaria, IndustryInfo.bg, списание Инженеринг Ривю, Investor.bg и SeeNews.

Публикувано на 12 юли

Спонсори на ЕМБФ

ЕМБФ 2016 г. се осъществява с подкрепата на Асарел Медет АД, Дънди Прешъс Металс, ЕнвироХеми България, Каолин АД, Шнайдер Илектрик и Елаците-Мед.

Публикувано на 12 юли