Кръгла маса „Енергетика, климат и електрическа мобилност & Награди на ИКЕМ „Кубратов меч““

Приключило

10 април 2019

София

Кръгла маса „Енергетика, климат и електрическа мобилност & Награди на ИКЕМ „Кубратов меч““

Дата:

10 април 2019, сряда

Час:

13:00 - 16:00

Достъп:

Входен билет

Място:

София Хотел Балкан, зала Средец, София, пл. Света Неделя 5 София, 1000 България

За контакти:

Маргарита Тодорова, 0879436756, E-Mail

Организатори:

Пъблик сървисис ООД

За събитието

13:00-13:45 Награди на ИКЕМ „Кубратов меч“
14:00-16:00 Дискусия „Енергетика, климат и електрическа мобилност“
Акценти
В рамките на експертната дискусия ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред енергийния отрасъл във връзка с целите за енергетика и климат, както и възможните решения при развитието на електрическата мобилност. По конкретно, ефектите в отрасъла от въвеждането на електрическа мобилност за:
електропреносната и електроразпределителните мрежи;
големите и малките производители на електрическа енергия;
доставчиците на системни услуги;
електроенергийния пазар;
енергийния микс на България.

12.30 – 14.00 ч.
Регистрация и кафе пред зала „Сердика“
13.00 – 13.45 ч.
Връчване на наградите на ИКЕМ „Кубратов меч“ (не е необходима предварителна регистрация)
НОМИНАЦИИТЕ СА ОТВОРЕНИ ДО 1 АПРИЛ
НАЧАЛО НА ЕКСПЕРТНАТА ДИСКУСИЯ – ДОСТЪП С ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ
14.00 – 14.15 ч.
Официално откриване

доц. д-р Атанас Георгиев, гл. редактор на сп. „Ютилитис“
Модератор: Иван Хиновски, Председател на Българския енергиен и минен форум
14.15 – 15.30 ч.
Изказвания и презентации на панелистите в дискусията

Илия Левков, Председател на УС, Национална браншова организация ИКЕМ
Красимир Иванов, Член на УС на „Електроразпределение Север“ АД
Димитър Стоянов, Мениджър „Маркетинг и продажби“, SPARK Bulgaria (Ride Share Bulgaria)
Никола Газдов, Управител, „Ренърджи“
Комисия за енергийно и водно регулиране *tbc
Министерство на енергетиката *tbc
15.30 – 16.00 ч.
Изказвания / въпроси и отговори