Емоционалната интелигентност – фактор за успеха и модерен мениджърски инструмент

Приключило

30 - 31 юли 2017

София

Емоционалната интелигентност – фактор за успеха и модерен мениджърски инструмент

Дата:

30 - 31 юли 2017, неделя - понеделник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София

Връзки:

MagisterDixit

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

“ЕМОЦИОНАЛНАТА  ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – ФАКТОР ЗА УСПЕХА И ИЗПОЛЗВАНЕТО И КАТО МОДЕРЕН МЕНИДЖЪРСКИ ИНСТРУМЕНТ”

Дати на провеждане: по заявка

Място: гр. София

Продължителност  2 дни – 16 академични часа


Цели на курса:

Участниците в обучението да се запознаят с процеса на опознаване и контролиране на емоциите. Знанията ще подпомогнат правилното отношение към емоциите на работното място и управляването им в полза на подобряване на изпълнението в съответната  организация.


Задачи:

Да се научат участниците как: да опознават по-добре собствените си емоции и да ги контролират; как да опознават по-добре емоциите на другите; Как да развият умения за правилно насочване на емоциите в полза на подобряване на вътрешния баланс, екипната работа и работния процес; По какъв начин да постигнат разбиране как емоционалната интелигентност /ЕИ/ влияе върху процесите, свързани с ефективното управление в организацията и как може да се използва като модерен мениджърски инструмент; Как да развие необходимост от подобряване на емоционалната интелигентност като част от развитие на потенциала.


Курсът включва:

ефективно обучение в малка група , четири кафе паузи, два обяда, индивидуални материали, сертификат за участие

Подробна програма и цени вижте на нашия сайт www.magisterdixit.net