Семинар „Eлектронно правосъдие. Извършване на процесуални действия чрез електронни комуникационни средства“

12 октомври 2020

София

Семинар „Eлектронно правосъдие. Извършване на процесуални действия чрез електронни комуникационни средства“

Дата:

12 октомври 2020, понеделник

Час:

9:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк хотел Витоша, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледан обстойно процеса на развитие на електронното правосъдие в България. Детайлно ще бъдат представени възможностите за извършване на процесуални действия чрез използването на електронни комуникационни средства.

Конкретно внимание ще бъде обърнато на връчването на съобщения и на съдебни книжа. Ще бъде разгледана действащата нормативна уредба и възможностите за връчване, чрез електронни средства за комуникация. Ще бъде представен практическия опит на съдилищата в условията на извънредни мерки и карантина. Ще бъде очертана посоката на необходимото развитие на законодателството в този аспект.

На семинара ще бъдат представени и възможностите за дистанционно извършване на процесуални действия, с помощта на електронни комуникационни системи. Ще бъдат разгледани проблемите на допустимостта и спазването на основните принципи на процесуалния закон. Ще бъдат обсъдени и проблемите при идентификацията на участниците в процеса и извършването на процесуалните действия.

Ще бъдат представени и правните и технически аспекти на проблема за развитието на електронното правосъдие. На семинара ще бъде разгледана и материята за електронния достъп до съдебните дела.

По време на семинара ще бъде разгледан и ЗИД на Гражданския процесуален кодекс, касаещ възможностите за използването на видеоконференцията в гражданския, административния и наказателния процес, приет на първо четене от Народното събрание на 22 юли.

Лектор на семинара е съдия СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Заместник-председател на Софийски градски съд

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/elektronno-pravosadie-2/