Експертно обучение за изпълнители на обществени поръчки

Приключило

10 февруари 2017

София

Експертно обучение за изпълнители на обществени поръчки

Дата:

10 февруари 2017, петък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Хотел Легенди , София, бул. Черни връх 54-56

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Далинвест ЕООД

За събитието

Акценти:

• Най-често допускани нарушения при определяне на критериите за подбор съгласно практиката на КЗК и ВАС.
• Задължителни и незадължителни основания за отстраняване на участника. Преодоляване на отстраняването- мерки за доказване на надеждност.
• Попълване на ЕЕДОП
• Методика за оценка на офертите. Ползване капацитета на трети лица. Отграничение подизпълнител и трето лице. Примери от практиката.
• Комплектоване на оферти. Попълване на техническо и ценово предложение. Най-често допускани пропуски от участниците.
• Подаване на оферта в различните видове процедури.
• Видове решения подлежащи на обжалване. Процедура на обжалване по ЗОП.

Повече информация за събитието можете да получите, като се свържете с организаторите на посочения електронен адрес.

Публикувано на 25 януари