Kурс „Ефективно документиране при производство на софтуер“

Приключило

28 - 29 май 2019

София

Kурс „Ефективно документиране при производство на софтуер“

Дата:

28 - 29 май 2019, вторник - сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Училище за бизнес компетенции ЕООД, конферентна зала/4/оф.2, София, Бизнес сграда Ангиста, ул. Ангиста 6

Връзки:

Детайли

За контакти:

Училище за бизнес компетенции, 02 8221070, E-Mail

За събитието

Професионалното производство на софтуер налага на всеки етап от жизнения цикъл на софтуера да се създават и поддържат разнообразни документи: спецификация на изискванията към софтуера, проектна документация, описание на архитектурата на системата, програмен код, документация по спринтовете, тестови сценарии и резултати от тестове, дизайн на потребителския интерфейс, модели на бизнес процеси, ръководства за потребителите и системните администратори и пр.

Курсът е посветен на професионалното създаване на техническа документация при производството на софтуер. Има за цел да демонстрира мястото на документацията в процеса на производство на софтуер, типични категории документация, организацията на създаване и поддържане на документацията за вътрешните цели на компанията и за нуждите на клиентите и потребителите. Разказва за популярни платформи за управление на документацията в големи софтуерни проекти. Дава насоки за структурата на типични технически документи, за мотивиране на екипа от разработчици да произвежда качествена и използваема техническа документация. Разглеждат се множество примери.

За кого е курсът?

Мениджъри на софтуерни компании

Мениджъри на софтуерни екипи

Софтуерни инженери

Разработчици на техническа документация

Писатели на техническа документация

ИТ менжъри

Теми:

Въведение в техническата документация при производството на софтуер

Интегриране на създаването и поддържането на техническа документация в процеса на разработка на софтуер

Типични категории технически документи

Типични структури на документи, използвани от софтуерните екипи

Типични роли при разработването на техническа документация

Инструменти за управление на документирането

Продължителност и форма:

Семинар, който включва обучение и практическа работа

2 дни 16 учебни часа

Език на обучението:

Български (Английски и немски – само за вътрешнофирмени обучения)

Сертификат:

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Цена:

980 лв. Цената е за един участник и е без ДДС

Какво включва цената?

Обучение

Учебна книга, примери и бизнес казуси

Практическа работа

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Кафе паузи и кетърин