Ефективни работни срещи | Практическо обучение

Приключило

31 януари 2017

София

Ефективни работни срещи | Практическо обучение

Дата:

31 януари 2017, вторник

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Културен център G8, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Open Space Collective

За събитието

– Ръководите екипи и искате да добиете практични инструменти и разбирания за планиране и провеждане на по-ангажиращи срещи и събития…

– Имате идея или проект, чиято устойчивост е свързана с включването на различни хора и гледни точки…

– Търсите нови начини да ангажирате колеги и партньори около нова инициатива за промяна…

По-качествените срещи водят до по-добри резултати, по-удовлетворени и по-ангажирани екипи и иновативни решения. Фокусът на обучението е върху усвояването на практични инструменти и методи, с които да планираме, провеждаме и обобщаваме ангажиращи срещи, които водят до устойчиви резултати.

Обучението е изцяло практически насочено и използваме доказано ефективни методи за ангажиране като дизайн на процеси и лидерството на участието (Art of Hosting). Ще предизвикаме традиционните модели на водене на срещи и ще работим с конкретни казуси от участниците. Независимо дали става дума за ежеседмичната среща на екипа, голяма конференция, събитие или обществена дискусия, ще разгледаме някои общи принципи за по-добра комуникация и въвличане на участниците и много конкретни стъпки, които всеки може да приложи непосредствено след обучението.

Какво получавате?

– Знания и умения за подготовка, провеждане и обобщаване на ангажиращи срещи, които водят до конкретни резултати и ангажират хората около обща идея или проект;

– Структурирано време за работа по конкретна предстояща среща или събитие заедно с водещите и останалите участници;

– Достъп до затворена фейсбук група за обмяна на идеи и съвети с водещите и между участниците след обучението.

Публикувано на 23 януари

За кого е предназначено?

– Мениджъри на екипи и проекти

– Специалисти по човешки ресурси

– Обучители, преподаватели, фасилитатори

– “Вътрешни” предприемачи

– Представители на НПО и обществени организации

– Предприемачи

 

Публикувано на 23 януари