Семинар „Ефективна комуникация за мениджъри“

Приключило

20 февруари 2020

София

Семинар „Ефективна комуникация за мениджъри“

Дата:

20 февруари 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Поставяне на цели и възлагане на работа, даване на обратна връзка, управление на проекти, преговори с клиенти и партньори – всички задачи на съвременния мениджър изискват професионални комуникативни умения. На практика цялото работно време на един ръководител преминава в комуникация – говорене, слушане, писане и четене. В динамичната среда, в която живеем и работим, комуникативните умения се оказват ключови за успеха и затова изискват постоянно развитие и подобрение.

Основните теми, през които ще минем заедно:

КОМУНИКАЦИЯТА КАТО ОСНОВНА ЗАДАЧА НА МЕНИДЖЪРА

Комуникация и комуникационен процес. Формална и неформална комуникация в компанията. Участници с техните роли и отговорности. Фактори и пречки в процеса на общуване и предаване на информация. Самооценка на стила на комуникация и взаимодействие между различните стилове.

Участниците ще се запознаят накратко с теорията на комуникационния процес, ще анализират практически примери за успешна и неуспешна комуникация и ще обменят собствен опит.

ОСНОВНИ КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

– Слушане за разбиран
– Убедително изказване
– Изразяване на различно мнение и несъгласие
– Задаване на въпроси

Този модул е почти изцяло съставен от упражнения, в които участниците ще видят на практика разликите между различните нива на слушане, ще аргументират конкретно мнение, ще оборват различно мнение по конструктивен начин и ще тренират задаване на въпроси в различни ситуации от ежедневието на един мениджър.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАДАЧИ И ДАВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Възлагане на елементарни и комплексни задачи и делегиране на отговорности. Контрол на изпълнението. Даване на положителна обратна връзка. Корекция на грешките. Подпомагане и поощряване на развитието.

Модулът е съставен от индивидуални и групови упражнения и ще се тренират всички комуникативни умения в контекста на възлагането на задачи и приемането на свършената работа.

ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ

Участниците ще се запознаят с правилата за писане на е-мейли, инструкции и процедури.

Индивидуално и в групи ще работят за отстраняване на грешки в писмена комуникация и съставяне на практичен алгоритъм за отчитане на резултата от извършената работа. Ще тренират представяне на доклад пред групата.

ЛЕКТОР на семинара е един от признатите експерти в областта:

АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании. Магистър по Енергетика от Техническия университет във Варна, има следдипломна квалификация по Право за бизнеса и държавната администрация от УНСС, София и Диплома от Дългосрочната програма по мениджмънт на Carl Duisberg Gesellschaft e.V., Кьолн, Германия.

Повече за Антония можете да научите на личния и уеб-сайт: www.antoniakrasteva.com

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Обучението е подходящо за мениджъри на всички управленски нива, собственици и управители на малки и средни фирми, директори и началници на отдели, тийм лидери и супервайзори, ръководители на проекти.

В края на обучението участниците ще могат да си поставят цел за всеки бизнес разговор, среща и е-мейл и ще имат уменията да я преследват:

– Да слушат с разбиране, да изказват убедително мнение, да изразяват несъгласие по конструктивен начин, да задават въпроси
– Да ангажират хората от екипа си още с възлагането на задачата, да отчитат добре свършената работа и да мотивират хората да поправят грешките си, да станат по-добри в работата си
– Да пишат е-мейли, които водят до желания резултат, да възлагат доклади така, че да получават правилната информация, самите те да представят отчети за приключени проекти и изпълнена работа уверено и убедително.

Такси за участие в курса:

При регистрация до 16 януари 2020 г. – 245 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 16 януари 2020 г. – 295 лв. за един участник и 255 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по комуникационни умения.

Срокът за регистрация за участие в курса е до 17 февруари 2020 г.