Курс „Ефективна диагностика при набиране на персонал и атестиране на служителите“

Приключило

9 - 10 Ное. 2017

София

Курс „Ефективна диагностика при набиране на персонал и атестиране на служителите“

Дата:

9 - 10 Ное. 2017, четвъртък - петък

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

„Всичко започва с фантазията за “идеалният” кандидат, преминава през желанието за “подходящият” кандидат, следва приемането на перспективата за “възможният” кандидат и се стига до примиряването с назначаване на “поносимият” кандидат, който при много добър късмет не напуска в следващите четири до девет месеца.“

Написах този текст преди близо 10 години в една статия за HR списание, което вече не съществува. Статията беше озаглавена „Набиране на персонал – фасулска работа или задача с много неизвестни“, което само по себе си трябваше да покаже, че този елемент от ежедневието на тогавашните компании е по-сложен и труден, отколкото изглежда на пръв поглед. Логиката гласи, че изминалите години би следвало да са достатъчни, за да бъдат преодоляни повечето проблеми, съществували тогава, но уви. Практиката напоследък показва, че все още много работодатели, които разчитат на специално назначени специалисти или на външни консултанти, продължават да изпитват същите, ако не и още по-големи трудности, предвид дефицитите в избора на работна ръка на трудовия пазар.

Причините за тези проблеми са безспорно разнообразни (ирелевантно образование на кандидатите, недостатъчна квалификация, демографски фактори, високи разходи за качествен подбор и др.),  но все пак най-съществените си остават неефективното оценяване на входа, липсата на адекватни въвеждащи (адаптационни) програми за новопостъпилите и слабости в оценяването на изпълнението на служителите.

 Предназначение на курса:

В резюме, този курс бил особено полезен за всички, които искат да подобрят нивото на подбора на персонал и да задържат по-успешно наетите служители. Тематичното съдържание на програмата и практическите казуси биха заинтригували онези, които биха желали да оптимизират разходите и времето, които губят в безплодни и неефикасни подборни и атестационни процедури, за всички, които имат нужда да се научат да откриват и оценяват правилно и надеждно потенциалите и качествата на хората, да прогнозират по-успешно тяхната реализация и не на последно място, този курс е за хората, на които са им омръзнали шаблонните и неработещи  интервюта, от които в крайна сметка могат да се доверят само на смътната си интуиция.

В този смисъл виждам курса като подходящ за:

Среден и висш ръководен персонал
Управители на малки и средни компании
Специалисти по човешки ресурси
Всеки, зает с набиране и оценяване на хора за работа

Основни теми – съдържание:

Основни дефекти на популярно-практикуваните системи за оценяване
Структура, надеждност и значимост на критериите за диагностика
Ключови принципи и правила за анализ на дейността за нуждите на професионалния подбор
Изработване на релевантна диагностична матрица
Методи за оценка, нивото им на ефективност в различните процедури и правилното им прилагане
Модели на оценяване на различни длъжностни нива
Умения и техники за водене на диагностично интервю
Ефективни въвеждащи програми – условия, принципи и правила
Системи за оценка на представянето и мотивираща обратна връзка
Специализирани техники за изследване на интегритет и лоялност

Цели на обучението:

Участниците ще имат възможност да разширят своята практическа психологична компетентност и да придобият умения, позволяващи им да правят по-точни и адекватни преценки на кандидати за работа и служители. Обучението ще допринесе за повишаване на качеството на техните решения и валидността на прогнозите им. Ще бъдат представени авторски методи на диагностика, интервюиране и атестиране, доказани в дългогодишната практика на водещия в частния и държавния сектор. Участниците ще бъдат запознати с техники на работа, които са нови и взаимствани от други диагностични сфери, които са особено полезни при специфични казуси и проблеми, свързани с управление на човешките ресурси. Разчитам също така, всеки да намери подходящ отговор на въпросите, които го вълнуват и разбира се да открие перспективи за намиране на нови решения на стари проблеми.

Интерактивният метод на обучение:

Програмата включва теоретично изложение, тематични и сюжетно-ролеви упражнения и симулации, както въпросници за преценка на индивидуалните качества. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез разглеждане на конкретни практически казуси.

Специално внимание ще бъде обърнато на:

Техниките за придобиване на достоверна и надеждна информация
Субективните пречки и ограниченията пред обективните изводи
Уменията за постигане на справедлива и коректна обратна връзка

Практически бонуси:

Материали от обучението
Схеми и модули за разработване на практически диагностични казуси
Индивидуална обратна връзка за участниците

Структура на програмата:

Първи ден:

Основни дефекти на популярно-практикуваните системи за оценяване
Структура, надеждност и значимост на критериите за диагностика
Ключови принципи и правила за анализ на дейността за нуждите на професионалния подбор
Изработване на релевантна диагностична матрица
Методи за оценка, нивото им на ефективност в различните процедури и правилното им прилагане
Модели на оценяване на различни длъжностни нива
Втори ден:

Умения и техники за водене на диагностично интервю
Ефективни въвеждащи програми – условия, принципи и правила
Системи за оценка на представянето и мотивираща обратна връзка
Специализирани техники за изследване на интегритет и лоялност
Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 340 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

В цената са включени материали, много кафе – “Кабо Верде”и вкусен  обяд от
„Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване или до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.