Курс „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Приключило

6 - 8 февр. 2019

София

Курс „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Дата:

6 - 8 февр. 2019, сряда - петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

0876 766 300, 0898 248 016, E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Към кого е адресирано обучението:

– Към лица, които желаят да придобият или повишат знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализират в упражняването на професията „Длъжностно лице по защита на данните (DPO)“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

– Към организации, които желаят да повишат знанията и подготовката на свой служител за изпълняване на функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“, както и да обучат други свои служители, които да подпомагат „Длъжностното лице по защита на данните“ при изпълняването на функциите му;

– Други лица, които желаят да добият комплексни познания в областта на защитата на личните данни.

Силни страни:

– Мултидисциплинарно обучение;

– Лектори – утвърдени правни експерти в областта на защитата на личните данни и технологични експерти;

– Професионално обучение с примери и казуси от практиката;

– Придобиване на задълбочени познания в областта на защитата на личните данни, необходими за изпълнение на функциите на длъжността;

– Сертификат за преминат обучителен курс за Длъжностно лице по защита на данните след успешно преминат изпит.

Курсът включва 7 тематични корпуса:

– Първи корпус: ПРАВНИ АСПЕКТИ

– Втори корпус: ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

– Трети корпус: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЛЗД В ОРГАНИЗАЦИЯТА – СТЪПКА ПО СТЪПКА

– Четвърти и пети корпус: ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ –ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

– Шести корпус: ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

– Седми корпус: ДОБРИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Продължителност:

Тридневно обучение по 6 учебни часа, завършващо с полагане на изпит.