Обучение „Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации“

19 февруари 2021

София

Обучение „Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации“

Дата:

19 февруари 2021, петък

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Премиер хотел, София

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, +359 882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Обучението е първото по рода си, което разглежда един от най-актуалните въпроси през 2020/21 г. в училищата и детските градини едновременно от техническа и психологическа гледна точка.

Дисциплината е набор от правила, за чието изпълнение учителят следи. От отношението на педагога към учениците зависи ще изпълняват ли те правилата или не. Добрият учител е твърд и добър, настойчив и постоянен, държи на дадената дума, разделя постъпката от човека, проявява строгост към неправилното поведение и доброжелателно отношение към личността на детето като цяло. Темата е ориентирана към развитието на конкретни умения – към практичните неща, които учителят може да каже или направи в училищното си ежедневие и опитва да избегне позоваването на някакви абстрактни образователни концепции.

Няма предмет – било то история, математика, английски език и литература или химия, – който да не стане интересен и вълнуващ за младите хора, ако се преподава от учител, научен да създава взаимоотношение с учениците си, при което потребностите на учителя се зачитат от учениците, а потребностите на учениците се зачитат от учителя.

Целта на този тренинг е да покаже как обучението може да е далече по-успешно от обичайното ако владеем добри техники за управление на класната стая; как може да предадем повече знания и зрелост на обучаемите, като в същото време намалим конфликтите и освободим повече учебно време за преподаване.