Дистанционен курс по застраховане по Кодекса за застраховане

Дата:

22 сеп. - 30 окт. 2021, сряда - събота

Час:

В удобно за Вас време

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Материали:

Изтегли Prezentacia ZO

За контакти:

+359 2 850 53 64, E-Mail

За събитието

Онлайн курс по застраховане по чл.304 от Кодекс на застраховането

Дистанционно обучение застрахователни брокери за придобиване на знания и умения по Приложение 3 от КЗ.

Комисия по финансов надзор,  с решение 1153-ПО от 29.10.2019 даде право на НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД да извършва обучения по програма, конспект и методика за изпитване утвърдена от КФН.

Професионалното обучение по застраховане завършва с изпит за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ от организацията, която го е провела – сертификат, признат от Комисия по финансов надзор.

 

Какво включва курса?

Дистанционно професионално обучение по застраховане – достъпно онлайн – навсякъде по всяко време.

• Онлайн лекции, в интерактивен формат, онагледени с много снимки и илюстрации, речник и удобни за използване на телефон и таблет.

• Предоставяне на подготвителен тест към всяка част от програмата за обучение – подготовка за финален изпит. Чрез подготвителния тест ще можете да тествате ПРЕДВАРИТЕЛНО знанията и ще можете да прецените доколко сте усвоили материала от темите в обучението. Ще трябва да преминете успешно подготвителния  тест.

• Провеждане на финален изпит и издаване на сертификат, валиден пред Комисия по финансов надзор.

 

Трите части от обучението по застраховане са:

Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по общо застраховане по смисъла на т. 1 – 18 от раздел II, буква „A“ от приложение № 1.

Знания и умения за разпространение на инвестиционни застрахователни продукти.

Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по животозастраховане по смисъла на раздел I от приложение № 1.

 

Какво ще научите?

В дистанционния курс за придобиване на минимални познания по основи на застраховането ще Ви запознаем с : Основи на застраховането – Онлайн Курсове: Видовете застраховки, условията на предлаганите застрахователни продукти, допълнителните рискове, ако те са покрити от тези продукти;  Приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, като законодателството за защита на потребителите, относимото данъчно законодателство и относимото социално и трудово законодателство; Правилата при уреждането на застрахователни претенции;  Как се разглеждат жалби;  Оценяване на потребностите на ползвателя на застрахователни услуги;  Застрахователния пазар; Основите на етичните бизнес стандарти, както и познания в областта на финансите;  Управление на конфликти на интереси и други.

 

Такса участие: 60 лв. с ДДС.

 

Можете да закупите обучението тук: https://shop.online-learning.bg/distanczionen-kurs-po-zastraxovane-po-kodeksa-za-zastraxovane

 

 

За повече информация: email: office@nitbg.com или телефон: +359 2 850 53 64