Дискусия „Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“

Приключило

20 април 2018

София

Дискусия „Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“

Дата:

20 април 2018, петък

Час:

10:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

ФОКУС

ВЪРХУ ЗНАЧИТЕЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ МОЩНОСТИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И КАК ТОЗИ ПОТЕНЦИАЛ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН

Политически панел

Насочен към политиките и регламентите на национално и европейско равнище, които дават възможности или възпрепятстват развитието и интеграцията на възобновяемите енергийни източници в Европа, представени от отговорни за сектора политици.

Бизнес панел

Фокус върху най-новите решения, предлагани от широкия спектър от индустрии във възобновяемия сектор за ускоряване и модернизиране на енергийния сектор при конкурентни пазарни цени, допринасяйки за енергийната сигурност на Европа и нейното лидерство в научните изследвания и иновациите.

Цели

В прехода към ниско въглеродна икономика, Югоизточна Европа е регион с голям потенциал за възобновяема енергия. Отчитайки това естествено предимство, ние ви каним да се включите в дискусията за това как най-добре да работим заедно, за да създадем благоприятна бизнес среда за чиста енергия и растеж, висококвалифицирана заетост и енергийна сигурност.