Дискусия „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

Приключило

30 март 2017

Бургас

Дискусия „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

Дата:

30 март 2017, четвъртък

Час:

12:00 - 15:30

Достъп:

Само с покана

Място:

Смарт център, Бургас, бул. Транспортна 15

За контакти:

Виктория Лазова, (02) 400 1098, E-Mail

За събитието

Проектът Road Show 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“, започна с пилотен проект в град Русе, 17 септември, 2016 г.

Инициативата планира организиране на дискусии в страната – Бургас (30 март 2017), Варна (септември 2017), София (май 2017) – с цел да създаде предпоставки за развитие на регионите, посредством подобрение на бизнес климата в тях.

Обект на дискусиите ще бъдат теми като намирането на подходящи кадри чрез взаимодействие с местни университети, осигуряване на преференциални условия за инвестиция в изграждане на модерни бизнес сгради в региона и подобряване условията за сътрудничество между местните власти, университетите и бизнеса.

 


Аудитория на събитието:

  • Представители на ресорните дирекции в общината;
  • Представители на Областната администрация;
  • Академичното ръководство на Висшето учебно заведение в региона;
  • Директори на профилирани гимназии в региона;
  • Местен бизнес – изпълнителни директори на големите компании в региона;
  • Компании, членове на партниращите на проекта асоциации.

Участници:

Като ключови лектори са поканени кметът или ресорният заместник, представител на висшето ръководство на инициаторите на проекта – Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради (АСБС). В рамките на обсъждането, ще бъдат потърсени и гледните точки на председателя на Общинския съвет, главният архитект в съответната община, областният управител, местни университети, представители на местния бизнес и компании, проявяващи интерес към региона.