Десети международен симпозиум по клинична анатомия

Приключило

29 септември 2016

Варна

Десети международен симпозиум по клинична анатомия

Дата:

29 септември 2016, четвъртък

Час:

11:00

Достъп:

Свободен

Място:

Медицински Университет Варна, Варна, ул. Професор Марин Дринов 55

За контакти:

E-Mail

За събитието

Десети международен симпозиум по клинична анатомия, организиран от Катедрата по анатомия, хистология и ембриология. Целта на симпозиума е да се осъществи обмен на информация по научна проблематика, свързана с клиничното приложение на морфологичните науки между изследователи от България и чужбина. Приоритетно значение се отдава на темите, свързани с връзката между фундаменталните биомедицински изследвания и клиничната медицина. Ще бъде отделено специално внимание на новостите в обучението по медикобиологичните дисциплини, в частност анатомията.