Обучение „Данъчното облагане по ЗДДС през 2022 и очаквани промени 2023“

Дата:

16 декември 2022, петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 16.12. 2022 г. на тема:

Данъчното облагане по ЗДДС през 2022 и очаквани промени 2023
Лектор: адв. Росен Русков
Начало: 09,30 ч. – 13,00 ч.
Онлайн през zoom.us

Теми:

1. Обзор на най – важните промени в ЗДДС и ППЗДДС през 2022 г.
– Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в ДВ, бр.58 от 05.07.2022 г.
– Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр.58 от 23.07.2022 г.
– Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г.
Ще бъдат разгледани увеличението на регистрационния праг на 100 000 лв., намалени или нулеви ддс ставки, клинични изпитвания, процедура за корекции на грешки, установени по влезли в сила ревизионни актове, възстановяване на недължимо платен данък и други.
2.Очаквани промени за 2023 г.
3. Проблеми по ДДС – международна търговия, тристранни и многостранни операции и други специални случаи, свързани с практическото прилагане на ЗДДС
4.Дискусия и обсъждане на зададени въпроси, поставени от участниците в семинара.
Програмата ще бъде актуализирана при настъпили съществени промени в законодателството към датата на обучението.

Желателно е да зададете въпросите си предварително на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на обучението с директно включване или през чата.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Цени
140 лв. без ДДС /168 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 130 лв. без ДДС /156 лв. с ДДС/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една фирма 70 лв. без ДДС / 84 лв. с ДДС за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат.)

Обучението включва:
лекции 9,30 – 13.00 ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл.

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.
Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 15.12.2022 г.