Обучение „Данъчно третиране по ЗКПО при преобразуване на търговски дружества и прехвърляне на предприятие“

Приключило

24 април 2018

София

Обучение „Данъчно третиране по ЗКПО при преобразуване на търговски дружества и прехвърляне на предприятие“

Дата:

24 април 2018, вторник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Предстои уточняване, София

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и Доместикс ЕООД организират обучение на 24.04.2018 г. в гр. София на тема:

Данъчно третиране по ЗКПО при преобразуване на търговски дружества и прехвърляне на предприятие

Лектор: Димитър Войнов

Начало: 9,30  – 17,00 ч.

ТЕМИ:

Форми на преобразуване за данъчни цели:

– вливане

– сливане

– разделяне

– отделяне

– прехвърляне на обособена дейност

– замяна на акции

 

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

– преобразуващите се дружества

– приемащите и новоучредените дружества

– акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването

 

Активи и пасиви предмет на преобразуване.

 

Подаване на документи в НАП във връзка с преобразуването:

– данъчен амортизационен план

– справка за неамортизируемите активи

 

Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества:

– авансови вноски

– пренасяне на загуби

– слаба капитализация

– по-ранна дата за счетоводни цели

– други

 

Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане.

 

Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

– отчуждителя

– правоприемника

 

Обучението е подходящо за счетоводители, одитори, консултанти, собственици и управители на дружества, юристи и др.

МЯСТОТО И ЗАЛАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЩЕ СЪОБЩИМ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Обучението включва 8 уч.ч. лекции, две кафе паузи, материал, консултация

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение – моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Изискваме тази информация, за да Ви регистрираме за участие в обучение/ семинар, за отговор на Ваше запитване, за предоставяне на услуги, свързани с дейността ни по консултиране и обучение.
Ние няма да предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен при изискване от закона или от съда.Уверяваме Ви, че полагаме необходимите грижи за защитата на Вашите лични данни и предотвратяването на неоторизиран достъп до тях. На обучението ще Ви бъде предоставен информационен талон за участие в семинар/ обучение, в който изрично може да потвърдите или откажете предоставените от Вас телефон и имейл да се използват за информирането Ви за други наши обучения или събития. Попълването на талона е по желание и не е обвързано с промоции или други преференции.

Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

За контакт и записване:

тел. 08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти  20.04.2018г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

Краен срок за записване и плащане: 18.04.2018г.

 

ЦЕНИ

Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 192 лв. за участник
Цена за предишни участници и за двама и повече участника от една фирма по 180лв. за участник
Платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556
Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 160лв. за участник
Цена за предишни участници и за двама и повече участника от една фирма по 150лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулация, касаещи конкретното мероприятие. Повече информация по въпроса и за политиката за поверителност вижте на www.magisterdixit.net