Професионално обучение „Данъчен и митнически посредник“

5 апр. - 10 юни 2021

Online

Професионално обучение „Данъчен и митнически посредник“

Дата:

5 апр. - 10 юни 2021, понеделник - четвъртък

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията, специалност „Митническа и данъчна администрация“.

Хорариум: 100 учебни часа.

Занятия: онлайн чрез виртуална класна стая.

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 6 модула:

• Мениджмънт на фирмата

• Маркетинг на фирмата

• Оперативно счетоводство

• Данъчно законодателство

• Митнически процедури и тарифна политика

• Организация и функциониране на държавната администрация.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa  квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.