Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо

Приключило

21 - 22 окт. 2016

София

Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо

Дата:

21 - 22 окт. 2016, петък - събота

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Кандидатстване

Материали:

Изтегли Покана

За контакти:

E-Mail

За събитието

Конференцията има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси на биотехнологиите и на тяхното приложение в медицината, в спорта и в ежедневието на хората.

Конкретните теми, върху които се съсредоточава Четвъртата национална годишна конференция по биоетика и биоправо „Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“, са:

– модерни трансформации в отношението „лекар-пациент“, правата на пациента и новите практики за неговата идентификация;

– модерни практики в областта на асистираната репродукция;

– модерни разрешения в областта на донорството и трансплантацията;

– актуални политики в пренаталната медицина;

– новите технологични въведения в медицината и тяхното социално значение;

– правни и етични аспекти на генетичните изследвания и генетичните модификации.;

– модерни практики на телесни модификации;

– етични и правни проблеми на лекарствената политика;

– нови аспекти на лекарските (медицинските) грешки: юридическа отговорност на медицинските специалисти (гражданска, дисциплинарна, административнонаказателна и наказателна);

– етични кодекси.

Конференцията е предназначена за всички, които стават свидетели на засилващото се социално значение на технологиите и тяхното отражение върху модерните биополитики, провеждани от правителствата на европейските държави. До къде следва да стигнем, въоръжени с постиженията на науките, при разрешаването на множащите се в ежедневието ни биоетични и биоправни проблеми? Какви са актуалните полетики в областта на здравеопазването, които предвещават проблеми във бъдещето? Започват ли да се реализират биоутопии, представляващи някога единствено сюжети на фантастични книги и филми и каква е ролята на етиката и правото при овладяването на страховете от бъдещето?

Заповядайте в една нова общност, ангажирана с въпроса за биологичния живот в контекста на етичната същност и правния статус на човешката личност.

Конференцията се организира с подкрепата на магистърска програма „Интегративна биоетика“ във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.