Четиринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят”

Приключило

23 ноември 2018

София

Дата:

23 ноември 2018, петък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

УНСС, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

УНСС

За събитието

Уважаеми дами и господа,

От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в

Четиринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”, която ще се проведе на 23 ноември 2018 г. в УНСС, София.
Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и чуждестранни университети:

– Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; – Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia; – University of Split, Faculty of Economics – Croatia;
– Полтавский Университет Экономики и Торговли – Украйна;

– Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;
– Lodz University of Technology – Poland;
– University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia;
– Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Republic of Macedonia.

Целта на международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за четиринадесети пореден път, като публикуваните научни резултати от предходните тринадесет конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с техните преподаватели, а така също и с представители на бизнеса и полиси-мейкъри.

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.

Доц. д-р Силвия Трифонова,
Председател на Организационния комитет на конференцията