Семинар „Бюджетен процес. Техники за бюджетиране и планиране.“

Приключило

30 януари 2020

София

Семинар „Бюджетен процес. Техники за бюджетиране и планиране.“

Дата:

30 януари 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Novotel Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Курсът представя цялостната теория и практика на бюджетирането, като разглежда пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес. Програмата на курса е изцяло съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети.

Разглеждат се всички най-важни концепции в бюджетирането. Специално внимание е отделено на придобиването на умения за съставяне и изпълнение на различните видове бюджети, в това число общия (Master) бюджет, оперативните бюджети, бюджетът за продажбите и финансовия бюджет. Детайлно се разглеждат и стъпките в бюджетирането.

Курсът е насочен към придобиването на практически умения в областта на бюджетирането и планирането. За всяка една от темите е отделено значително време за разглеждането на практически казуси, привеждането на примери и провеждането на дискусии.

Участниците се научават да боравят с най-ефективните техники и инструменти в бюджетния процес, като бюджетирането базирано на дейности, непрекъснатото бюджетиране, бюджетирането от нулата и стратегическото бюджетиране. Разглежда се и теорията и практиката на бюджетния контрол.

Сред останалите теми на курса са:

– Основните принципи на процеса по бюджетиране и планиране

– Мултифункционалната роля на бюджетите

– Конфликтите между различните функции на бюджета

– Координационните, комуникационните и мотивационни функции на бюджета

– Процеса на договаряне на бюджетите с висшестоящия мениджмънт

– Производствения бюджет

– Паричния бюджет

– Инвестиционния бюджет

– Фиксираните и гъвкави бюджети

– Анализът на бюджетните отклонения

– Бюджетирането базирано на дейности (Activity-Based Budgeting)

– Бюджетирането от нулата (Zero-Based Budgeting)

– Стратегическото бюджетиране

В курса се отделя значително внимание на привеждането на примери по темите, на разглеждането на практически казуси и провеждането на дискусии.

Тематиката на курса е насочена към: директорите на фирми (управители и изпълнителни директори), финансовите мениджъри, финансовите специалисти, специалистите по планиране, оперативните мениджъри, проджект мениджърите и риск мениджърите.

ЛЕКТОР на семинара е г-н ЙОРДАН КАРАБИНОВ, MBA, CIA, ACCA – Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България.

Такси за участие в курса:

При регистрация до 17 декември 2019 г. – 230 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 17 декември 2019 г. – 270 лв. за един участник и 240 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по бюджетиране.

Срокът за регистрация за участие в курса е до 24 януари 2020 г.